Klub chovatelů švýcarských honičů
IMG
Drobečková navigace

Úvod > Chov > Jak na to

Jak na to

Jak uchovnit psa či fenu švýcarského honiče

Máte-li psa či fenku, kteří již splnili podmínky pro zařazení do chovu
(Zápisní řád Klubu chovatelů švýcarských honičů, část II. Podmínky chovnosti), a nevíte, jak dále postupovat, pro vás je zde návod, co podniknout:

 1. Originál Průkazu původu (dále jen PP) i s přílohou a kopie posudkových listů z výstav, pracovních zkoušek a bonitace zašlete doporučenou poštou poradci chovu, který vám do PP v patřičné kolonce potvrdí, že váš pes/fena splnili podmínky pro zařazení
  do chovu.
 2. Originál PP s potvrzením od poradce chovu zašlete do Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ), Lešanská 1176/2a, 141 005, Praha 4-Chodov. Tam vám psa/fenu zaregistrují a potvrdí jeho/její chovnost razítkem na přední straně PP. Za tuto službu se platí, ČMKJ vám takto potvrzený PP pošle zpět na dobírku.
 3. Kopii PP s potvrzenou registrací zašlete poradci chovu.

Tímto je váš psí jedinec chovný a tak bude i evidován v Klubu chovatelů švýcarských honičů.

Postup při hlášení vrhu - platný od 1.1.2023

 1. Doporučení ke krytí nechte podepsat majitelem krycího psa a podepište je i Vy. Kopii krycího listu pošlete poradci chovu. Nebo mu krytí oznamte e-mailem
 2. Po vrhu štěňat do 3 nejpozději 4 týdnů pošlete na plemennou knihu (Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

– přihlášku k zápisu štěňat, v které vyplníte vše mimo čísel zápisu a kódu čipů. Pokud byste v době vrhu ještě neměli potvrzen název chovatelské  stanice, napište do příslušné rubriky „zažádáno „

- na přihlášce vrhu k zápisu nezapomeňte vyplnit e-mail. Plemenná kniha Vám na něj pošle čísla zápisu

- v případě prvního vrhu originál PP fenky

- doporučení ke krytí

- v případě prvního vrhu kopii dokladu o tom, že máte registrovanou chovatelskou stanici (pokud jej již v té době budete mít). Jedná-li se o zápis vrhu na CHS od jiného plemene, kopii certifikátu rovněž přiložte.

 1. vrh nahlaste majiteli psa a poradci chovu, který vystavil krycí list (stačí e-mailem)
 2. plemenná kniha Vám vrátí přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu ( čísla zápisu pro vrhy narozené po 1.lednu 2023 se začnou vydávat od 13.února 2023).
 3. čipovat můžete štěňata až po té, co máte od plemenné knihy čísla zápisu a to nejdříve v 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář  k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům. Pokud byste v době hlášení prvního vrhu k zápisu ještě neměli registrovaný název CHS nic se neděje, pouze se vystavení PP zdrží do doby, než bude tato informace k dispozici.

 

Nemáte-li chovatelskou stanici

Chcete-li odchovat štěňátka a nemáte založenou chovatelskou stanici (dále jen CHS), postupujte takto:

 1. Vyplňte formulář Českomoravské kynologické unie
  "Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice". Formulář je také ke stažení na stránkách ČMKU a je možné o něj požádat i poštou. Vyplněnou žádanku zašlete zpět do ČMKU, Maškova 3, 182 53, Praha 8-Kobylisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodně chráněný název CHS, žádost se zasílá do belgické FCI. Tuto náležitst je tedy nutné vyřídit několik měsíců před tím, než budete plánovat krytí, protože se může stát, že někde na světě už bude existovat CHS se stejným názvem, jaký jste si vybrali vy, a žádost se může z Belgie vrátit nevyřízená s požadavkem o nové návrhy názvu.
 2. Chcete-li odchovat jen jeden vrh štěňátek a nechcete si zakládat svoji CHS, můžete se obrátit na některého z chovatelů, kteří již CHS mají a požádat ho, zda by byl ochotný odchovat vaše štěňata v jeho CHS. Jestliže majitel CHS s tímto souhlasí, přebírá veškerou odpovědnost za odchov štěňat, jako by byla jeho vlastní!

Jak uskutečnit vrh

Cílem chovatele by měl být odchov zdravých štěňat odpovídajících standardu švýcarského honiče - po exteriérové i povahové stránce.
Máte-li chovnou fenku, měli byste si nejdříve pozorně přečíst Mezinárodní chovatelský řád F. C. I. , Zápisní řád ČMKU a Zápisní řád KCHŠH.
 1. Krytí Nejdříve přichází na řadu správná volba vhodného krycího psa (zdravotně, exteriérově, rodokmenově, povahově atd.) pro vaši fenku. Můžete mít vlastní návrh, nebo si necháte navrhnout vhodné psy poradcem chovu a vyberete si z nich toho pravého. Náš chov je kontrolovaný, nikoli řízený, poradce psa pouze doporučí. Je dobré mít v záloze ještě druhého psa, protože se může stát, že ke krytí z nějakého důvodu vůbec nedojde a můžete jet pak narychlo za druhým psem. Požádejte poradce chovu včas o krycí list, nejméně měsíc před plánovaným krytím.

Zašlete Žádost o vystavení krycího listu spolu s přiloženou kopií o zaplacení poplatku (100,-Kč na účet klubu). 

Ceník

Krycí list + jeho dvě kopie a Přihlášku k zápisu vrhu štěňat vám přijde doporučeně poštou. 

Nyní čekáte na ten pravý den. Pokud si nejste jistí tím nejvhodnějším dnem na krytí, doporučuji okolo osmého dne hárání provést vyšetření na hladinu progesteronu v krvi. Většinou bývá krycí den u fen 12. den hárání, může to být ale i trochu dříve, nebo i o týden později. Fena většinou jezdí za psem a majitelé krycího psa by měli být s Vámi domluveni a očekávat Vás. Nezapomeňte vzít s sebou platný krycí list (s podpisem poradce chovu a kulatým razítkem) a kopie krycího listu. Je vhodné mít s sebou také někoho, kdo má již s krytím psů nějaké zkušenosti, nebo požádat o asistenci poradce chovu. Po úspěšném krytí potvrdí podpisem majitel feny i psa proběhlé krytí a zapíšte datum, místo a jméno psa do krycího listu i na jeho kopie. Jednu kopii si ponechá majitel psa. Originál si nechá majitel feny a nejpozději do 8 dnů po krytí zašle druhou kopii krycího listu poradci chovu. Poradce chovu krytí eviduje a přidá na stránky klubu oznámení o krytí do hlášených vrhů v rubrice Chov

Pokud fenka nezabřezne, nejpozději 80. den od krytí pošle majitel feny použitý originál krycího listu zpět poradci chovu. Pokud ale chcete krytí příští hárání zopakovat, je nutné zažádat o nový platný Krycí list.
 1. Březost Je-li fenka březí, můžete nechat zjistit při vyšetření ultrazvukem 30 den po nakrytí. V první polovině březosti není na fence nic vidět, krmit můžete stejně, jak jste byli zvyklí. Ve druhé polovině březosti krmte fenku trochu více, kvalitně a častěji. S přibývajícím bříškem je lepší dávat menší dávky krmení vícekrát denně a pokud krmíte granulemi, je dobré přejít na super prémiové granule vhodné pro březí feny a štěňata. Připravte si porodní bednu a nezbývá, než čekat.
  Délka březosti je průměrně 9 týdnů - 63 dní ale může přijít již 58 nebo až 65 den. Fenku od 57 dne již sledujte, většinou den před porodem odmítá potravu. Blížící porod většinou odhadneme podle chování feny nebo také na základě teploty, která před porodem klesá ze 38 - 38,8 až ke 37 stupňům Celsia.
 2. Porod Porod zvládají fenky švýcarských honičů většinou v klidu a bez komplikací, časové rozestupy mezi jednotlivými štěňaty jsou od několika minut po hodinu i více. Je vhodné mít připravenou zahřívací podložku pod štěňata (štěňata v prvních dnech postrádají schopnost termoregulace), aby ta dříve narozená během porodu neprochladla. Nechte je ale u feny. Sledujte  jestli po každém štěněti vyjde i placenta. První lůžka nechte fenu pozřít, větší množství z důvodu střevních potíží raději ihned odstraňte. Když si fena počíná neobratně při překusování pupeční šňůry a  pupečník krvácí, raději ho podvažte a pak přestřihněte. Pokud narozené štěně nedýchá, je třeba mu nejdříve uvolnit dýchací cesty, vyklepnutím plodové vody hlavičkou dolů a masáží hrudníčku. Doporučuji  předem prostudovat kynologickou literaturu např. Malou školu pro chovatele od Vladimíry Tiché, abyste byli připraveni na všechno a porod své milované fenky v pohodě zvládli.
 3. Štěňata
   
Štěňata
Štěňata
Štěňata
Štěňata
 Štěňata
 Štěňata

Štěňata jsou na světě a potřebují jen mateřskou péči. Je vhodné štěňata po porodu zvážit a sledovat jak přibývají. Pokud mají některá štěňata paspárky (5. prst na zadní, nebo 6. prst na přední končetině), měly by se veterinářem nechat odstranit nejpozději do 5 dnů.  Chovatel má ze začátku na starosti jen čistotu, klid, přiměřené teplo, výživu kojící fenky a trochu té administrativy - HLÁŠENÍ VRHU. Nejpozději do 8 dní od narození chovatel nahlásí telefonicky, emailem, nebo písemně vrh poradci chovu. Nahlásí datum narození štěňat (platí datum narození prvního štěněte, i když se jako jediné narodí těsně před půlnocí), dále počet, pohlaví a popíše průběh porodu, jestli proběhl přirozeným způsobem, nebo nastaly komplikace (císařský řez, mrtvá štěňata, viditelné vady či odchylky od standardu.) Do 28. dne zašlete originál krycího listu a vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat na adresu Plemenné knihy ČMKJ (paní Kateřina Stodolová , Lešanská 1176/2a, Praha - Chodov, 14100; e-mail: stodolova@cmkj.info; tel. +420 601 336 434 ). K přihlášce je nutno doložit všechny tituly rodičů, které chcete, aby měla štěňata uvedená ve svých průkazech původu: kopie výstavních i pracovních ohodnocení a kopie průkazu původu obou rodičů. Do přihlášky k zápisu vrhu štěňat nejdříve napište psy a pak feny. Jména štěňat začínají všechna podle toho, o kolikátý vrh v dané chovatelské stanici se jedná, Prní vrh je od A, další B, C... Zapisují se nejdříve pejsci a pak fenky podle abecedy (druhého písmene).  ČMKJ vám pošle přihlášku zpět s doplněnými čísly zápisu pro každé štěně. 

Ve třech týdnech je vhodné štěňata začít přikrmovat stravou určenou pro daný věk ( speciální štěněcí kaší,superpémiovými granulemi pro štěňata změkčenými v teplé vodě, nebo vyváženou vařenou, či syrovou stravou) . Štěňata okolo třetího týdne potřebují již masitou stravu, nejdříve přikrmujeme 2x, 3x, okolo 5. a 6. týdne 4x až 5x denně. Okolo třetího týdne je nutné fenku i štěňata  preventivně odčervit.

Štěňata
Štěňata
Štěňata
Štěňata
Štěňata
 Štěňata
 Štěňata

Nejdříve v šesti týdnech nechte štěňata naočkovat a označit čísly zápisu tetováním nebo čipem. 

Veterinář na Přihlášce k zápisu vrhu potvrdí označení štěňat.

Přihlášku nyní okopírujte a pošlete kopii poradci chovu a originál zpět na Plemennou knihu ČMKJ.

Na dobírku vám pak přijdou poštou očekávané průkazy původu štěňátek. Většinou tak, že s nimi již v sedmém týdnu mohou štěňátka odcházet k novým majitelům. Minimální věk k odběru štěněte je 50 dní. Štěně by mělo od chovatele odcházet zdravé, označené, s očkovacím průkazem, průkazem původu ( pp může přijít později) a  krmením do začátku, na které bylo zvyklé. Informujte, prosím, nové majitele o existenci klubu a předejte jim také přihlášku do KCHŠH.

Vrh