Klub chovatelů švýcarských honičů
IMG
Drobečková navigace

Úvod > Výcvik a lov > Proběhlé akce > Barvářské zkoušky honičů 2019

Barvářské zkoušky honičů 2019Datum konání:
31.8.2019

Poslední srpnový den se v překrásném prostředí Doupovských vrchů v honitbě
Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary konaly barvářské zkoušky honičů s
možností zadání čekatelství CACT a res. CACT. Jednalo se o klubové zkoušky
Klubu slovenského kopova, který umožnil na těchto BZH i účast švýcarským
honičům.


Původně bylo na BZH přihlášeno třináct psů, zkoušek se však nakonec
zúčastnilo psů osm. Čtyři slovenští kopovi a čtyři bernští honiči: Becky Ladies
Briggar, Danae Aurita Kitta, Dante Aurita Kitta, Erwin Aurita Kitta. Posuzoval
rozhodcovský sbor ve složení Přemysl Mašek, Ing. Karel Pospíšil, Václav Pác a
Tomáš Kos, vrchním rozhodčím byl Mgr. Michal Füleky.
Po velmi pěkně stráveném dni jsme se dočkali i velmi pěkných výsledků, tři
bernští honiči se umístili v 1. ceně a jeden bernský honič ve 2. ceně. Na
stopách si všichni vedli velmi dobře a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se
jednalo o stopy ve velmi suchém terénu, několikrát proběhlé zvěří, o zhaslý kus
na konci stopy projevili dostatečný zájem. S ostatními disciplínami (odložení a
vodění na řemeni) neměli žádný problém. Všichni zúčastnění psi tak prokázali
při zkouškách způsobilost k lovecké upotřebitelnosti.
Výsledky BZH:


Erwin Aurita Kitta   vůdce Jan Vorlíček:              154 bodů - I. cena
Becky Ladies Briggar vůdce Michal Rozumek:  151 bodů - I. cena
Dante Aurita Kitta  vůdce Petr Višňovský:          145 bodů - I. cena
Danae Aurita Kitta  vůdce Martin Půlpán:           120 bodů - II. cena


Velký dík patří Vojenským lesům a statkům divizi Karlovy Vary za zapůjčení
honitby a areálu střelnice Lučiny. Trubačům, kteří nás svým překrásným
projevem celým dnem doprovázeli bez nároku na honorář. A dále pak celé
rodině Mašků, která celé zkoušky a výcvikový den, který proběhl čtrnáct dní
před zkouškami, připravili opět naprosto na jedničku.

 

Bc. Nikola Füleky – výcvikářka KCHŠH